Счетоводни програми и счетоводни услуги за малки фирми

Счетоводна къща Кийган Солюшънс.

Счетоводни услуги за малки и средни фирми.

Счетоводната система е набор от процеси, процедури и контрол, предназначени да събират, записват, класифицират и обобщават финансовите данни за тълкуването и вземането на управленски решения. Тези счетоводни операции са правени ръчно до началото на 80-те, но в наши дни все по- често се използват счетоводни софтуери и компютри за запис и обработка, съхранение и анализ на финансови данни.

Подобно на всяка счетоводна система, основните цели на счетоводните програми е да водят точна документация за финансови сделки, откриване и предотвратяване на измами, за предотвратяване на загуби и кражби и за събиране на надеждни финансови отчети за вземащите решения.

Тези счетоводни програми имат следните предимства при счетоводните услуги за фирми:

Автоматизация на счетоводните услуги:

Тъй като всички изчисления се извършват от софтуер, се елиминират много от отнемащите време процеси, свързани с ръчното счетоводство. Счетоводителите не трябва да седят с часове да се опитват да намерят къде са отишли няколкото липсващи стотинки. Това изключително много помага при счетоводното обслужване на малки фирми, понеже те разполагат с ограничен капитал и е добре да знаят с какви средства разполагат по всяко време. Една тромава система би ги забавила изключително много при вземането на решения.

Точност на счетоводните сметки:

Счетоводният софтуер е проектиран да смята с точност до най-малкия детайл. След като данните се вписват в системата, всички изчисления се извършват от софтуера. Тези дни, счетоводни софтуери са толкова точни, че никога не правят грешки. Отново плюс, които се отразява както на малките фирми така и на големите. Всеки собственик на бизнес желае сметките му да бъдат изрядни.

Надеждност на счетоводството:

Тъй като изчисленията са толкова точни, финансовите отчети, изготвени от счетоводните софтуери са много надеждни. Така на финансовите отчети и доклади, генерирани от счетоводен софтуер, може да се вярва.

Скорост на счетоводните услуги:

Счетоводният софтуер прави целия процес на счетоводството бърз и безболезнен. Счетоводните отчети и доклади, могат да се генерират незабавно с едно щракване на мишката. Мениджърите не трябва да чакат с часове, дори дни, за да получат важен доклад. Ведомости за заплати могат да бъдат обработени навреме, така че да няма забавяне на изплащането им.

Сигурност и надеждност на съхранение:

Най-новите копия на данни се записват и съхраняват на външни сървъри ежеминутно, така че те са в безопасност от природни и предизвикани от човека бедствия като земетресения, пожари, наводнения, палежи и други. В случай на авария, системата може бързо да бъде възстановена.

Обмен на информация между счетоводните къщи и клиентите:

Счетоводният софтуер прави по-лесна комуникацията между различните отдели на една организация и между клиент и счетоводна къща. Отчетите и докладите, които използват различните ползватели на счетоводната програма могат да бъдат достъпни незабавно.

Рентабилност на счетоводната услуга:

Чрез използването на счетоводен софтуер, един счетоводител може спокойно да се справя със задачите, които принципно ще имат нужда от няколко счетоводителя работещи ръчно. Тъй като повечето от счетоводните функции в счетоводния софтуер са автоматизирани те не изискват счетоводителите да работят извънредно. Това прави системата много рентабилна в дългосрочен план. Също така поради възможността на един счетоводител да върши повече задачи за по- малко време изниква възможност за по- ниски цени към клиентите.

За малките фирми е важно да използват надеждни счетоводни услуги и бързо получаваната счетоводна информация и то съвременни такива. Счетоводният софтуер позволява точно това и то в рамките на съвсем разумни, а в някои случаи и по- ниски цени от традиционните счетоводни услуги.

Подобни статии:Вашият коментар