Какво е интернет счетоводството?

Интернет счетоводството е иновационна, изцяло уеб-базиранa счетоводна услуга, даваща възможност за онлайн осчетоводяване и електронно архивиране на документи. Тя напълно заменя счетоводните услуги, които получавате в момента, но добавя и допълнителни улеснения и функционалности. Чрез нея Вие имате достъп до своите счетоводни документи и експертното мнение на наш специалист по всяко време и на разстояние не по-далеч от Вашия компютър. Интернет счетоводството обслужване успява да повиши ефективността на всеки бизнес и да редуцира оперативните разходи. Интернет Счетоводният панел гарантира надеждно счетоводно обслужване съгласно законовите разпоредби от check висококвалифицирани специалисти с доказан опит.


Как работи интернет счетоводството?

 

 • Вие или Ваш оператор сканира счетоводния документ и го изпраща към нас чрез интернет счетоводния панел.
 • Наш специалист влиза в системата и сверява верността на информацията и качения документ.
 • Системата автоматично осчетоводява документа, създавайки необходимите записи и документи.
 • Наш счетоводител проверява и коригира, ако е необходимо.
 • По всяко време на денонощието имате достъп до Вашите актуални счетоводни данни и справки.
 • Във всеки момент можете да зададете въпрос в тикет-системата.


С интернет счетоводството Вие печелите, като спестявате:

 • Време
 • Усилия
 • Нерви
 • Пари
 • Ресурси


Не си ли струва да опитате?