Традиционни или онлайн счетоводни къщи и счетоводно обслужване- кое е по-добре?

Счетоводна къща София

Кийган Солюшънс ЕООД

Развитието на интернет технологиите доведе след себе си значителни промени в различни индустрии и бизнес организации в световен мащаб.

Счетоводното обслужване, което се характеризираше с многото работа на ръка и използването на тонове хартия, също се обогати значително чрез използване на различни софтуери, които подпомагат и насочват фирмите в тяхната работа с документи и наблюдението на финансовата страна на бизнеса.

Повече и повече хора се възползват от удобствата, които предлага интернет, което доведе до значително развитие при онлайн счетоводните системи и тяхното успешно реализиране в бизнес моделите на съвременните фирми. Осъзнавайки, че бъдещето на счетоводството в е онлайн технологиите, по- напредничавите счетоводни къщи успяха да се възползват от тези тенденции и си създадоха счетоводни програми.

Онлайн счетоводните програми гарантират, че клиентите на тези счетоводни къщи могат да видят сметките си онлайн, в реално време, да боравят с тях, да правят необходимите им справки и да издават всичките си документи чрез тях. Всичко, което е нужно на ползвателите на онлайн счетоводните софтуери, за да имат пълната информация за финансите си, е достъп до интернет. В наши дни, онлайн счетоводството е хит, съперничеството между него и традиционните методи е в разгара си. В крайна сметка, кой е по-добият вариант на обслужване?

Отговорът на този въпрос не е еднозначен. Всичко зависи от предпочитанията на дадената счетоводна къща и нейните клиенти. Скоростта на обмен на информацията е една от най-големите ползи от преминаването в режим онлайн счетоводство. Счетоводният софтуер е достъпен навсякъде и по всяко време. Преносът на информация между счетоводните къщи, ползващи онлайн счетоводни системи и техните клиенти, е мигновен  Докато при традиционното счетоводство този пренос на данни (предаването на документите от ръка на ръка) почти винаги се случва в последния възможен момент. По- голямата част от клиентите, използващи онлайн технологии, намаляват до минимум подобни проблеми. Техните документи се изпращат автоматично до счетоводителите им с тяхното издаване. От своя страна счетоводителите също могат да изпратят всички нужни справки на клиентите си по всяко време.

Друга полза от онлайн счетоводния софтуер е, че той служи и като база данни, в която се съхраняват всички счетоводни документи, контрагенти, номенклатури и ТРЗ информация за неопределен период от време. Тази база данни има две важни предимства. На първо място всички документи са достъпни за използване по всяко време. Те могат да се сортират, да се търси в тях и да се категоризират в зависимост от съответните нужди.

Могат да се следят контрагентите – клиенти и доставчици и закупуваните и продавани от тях и на тях услуги и стоки. На второ място онлайн базата данни изключва възможността от загуба на информация. Няма вероятност някой документ да бъде унищожен по погрешка.

И традиционните счетоводни къщи, и счетоводно обслужване имат своите предимства пред онлайн счетоводството. Едно от тях е, че главните счетоводни документи(приходните фактури) се издават на ръка и при липса на интернет връзка, процесът на работа не се възпрепятства. Този недостатък на онлайн счетоводните къщи е решен, като се дава възможност за използването и прилагането към онлайн счетоводните системи и на документи, които не са издавани през тях.

Друг недостатък на онлайн счетоводното обслужване е нуждата от разучаване и обучение за работа със съответния софтуер. Този процес не би представлявал проблем за хората, които са свикнали да работят с интернет и неговите приложения, но може би ще затрудни тези, които не работят често на компютър и които ще трябва да отделят време за разширяване на техническите си познания.

В заключение и двете системи за предлагане и използване на счетоводни услуги имат предимства и недостатъци. Изборът между тях е индивидуален и зависи както от уменията, така и от приоритетите на отделните им ползватели.

Съществуват хора, които предпочитат да използват новите технологии и разчитат на тях за по- бързата, експедитивна и надеждна работа. Съществуват и такива, които биха заложили на вече познатия и традиционен начин за водене на счетоводство.

Подобни статии:Вашият коментар