От НАП ще напомнят на 1000 самоосигуряващи се лица да подадат осигурителните си декларации

До края на 2012 г. НАП ще напомни, с писмо, на 1 000 самоосигуряващи се лица, че не са декларирали дължимите от тях осигурителни вноски за 2010 година. Други 1 000, които са пропуснали подаването на декларация образец 6, вече са получили обаждане. В резултат на това са декларирани 300 000 лв. допълнително задължения за осигурителни вноски.

Декларация образец 6 трябва да се подаде, веднъж годишно, от самоосигуряващото се лица за дължимите осигурителни вноски за предходната календарна година. Срокът за подаването й е до 30 април на календарната година, следваща годината, за която се отнасят вноските.
Глобата за неподадена в срок декларация е до 500 лв., а при повторно нарушение до 2000 лв.

Всички самоосигуряващи се лица могат да заплатят данъците и задължителни си осигурителни вноски чрез системата за онлайн плащания на агенцията. За да се възползвате от услугата е необходимо да притежавате дебитна карта, регистрация в сайта на НАП и ePay.bg.

Друг начин да заплатите е чрез банков превод по сметка на териториалната дирекция на НАП по постоянен адрес на самоосигуряващото се лице. Списъкът на банковите сметки на териториалните дирекции на агенцията и кодовете за видове плащане се намират в рубриката „Плащане” на Интернет страницата на НАП.

Повече информация може да получите на телефона за информация на агенцията 0700 18 700.

Подобни статии:Вашият коментар