Видове трудови договори

Трудовият договор е официалният и основен документ, който определя трудовото правоотношение между работодателя naosquash и работника.  В него се уговарят задълженията и правата на всяка една от страните в това правоотношение. Той  се дели на няколко подвида според различията в основните му клаузи. (още…)

Основни елементи на трудовия договор

За да възникне трудово правоотношение е необходимо да е налице определено основание, а именно – трудов договор. Трудовият договор създава насрещни права и задължения както за работника, така и за работодателя.

Съдържанието на трудовия договор може да се раздели най- общо на две части. Те са необходимо и допълнително съдържание. (още…)

Документи, които се предоставят от работодателя при назначаване на трудов договор

При назначаване трудов договор на служител, от работодателя се изисква да осигури редица документи:

1. Разрешение от инспекцията по труда

Изисква се при назначаване по трудов договор на непълнолетни и малолетни лица. Работодателят трябва да подаде молба в областната дирекция “Инспекцията по труда”. Към молбата трябва да приложи: (още…)