Трудова медицина

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че до 30.04.2013г. е  срока за подаване на декларация по чл.15 от Закона за безопасни условия на труд в Инспекцията по труда за 2012г.
За подробности и подаване на декларацията се обръщайте към Службата по трудова медицина, с която имате договор.
В случай, че нямате договор за трудова медицина можете да се обръщате за съдействие към фирма „Есперекс“, д-р Петко Сербезов: тел:0878330047