Счетоводен баланс

Счетоводни къщи София

Кийган Солюшънс ЕООД

Счетоводният баланс е средство за балансово обобщаване на активите и пасивите на предприятието.
Счетоводството обхваща и метрифицира всеки момент, всеки акт на превъплъщение на капитала на дадено предприятие, за да може да обобщи настъпилите – за избран период от време, промени в неговия капиталов състав. (още…)

Същност и съдържание на „Длъжностна характеристика“

Счетоводна къща 

Кийган Солюшънс ЕООД

Длъжностните характеристики са вътрешен акт на работодателя, с който се определят границите и характерните особености на работното място, трудовите задължения на служителя, изискванията на заеманата длъжност и условията на работа.
Работодателят е длъжен да запознае служителя с характеристиките на длъжността и работата, установена за съответното работно място при сключването на трудовия договор. Организирането, утвърждаването и разработването на длъжностната характеристика е задължение на работодателя. (още…)