Счетоводни програми и счетоводни услуги за малки фирми

Счетоводна къща Кийган Солюшънс.

Счетоводни услуги за малки и средни фирми.

Счетоводната система е набор от процеси, процедури и контрол, предназначени да събират, записват, класифицират и обобщават финансовите данни за тълкуването и вземането на управленски решения. Тези счетоводни операции са правени ръчно до началото на 80-те, но в наши дни все по- често се използват счетоводни софтуери и компютри за запис и обработка, съхранение и анализ на финансови данни.

Подобно на всяка счетоводна система, основните цели на счетоводните програми е да водят точна документация за финансови сделки, откриване и предотвратяване на измами, за предотвратяване на загуби и кражби и за събиране на надеждни финансови отчети за вземащите решения. (още…)