Счетоводен баланс

Счетоводни къщи София

Кийган Солюшънс ЕООД

Счетоводният баланс е средство за балансово обобщаване на активите и пасивите на предприятието.
Счетоводството обхваща и метрифицира всеки момент, всеки акт на превъплъщение на капитала на дадено предприятие, за да може да обобщи настъпилите – за избран период от време, промени в неговия капиталов състав. (още…)