Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Проект „Ново начало“ – възможност за наемане на младежи до 29 годишна възраст

Целта на проектът „Ново начало“ е предоставянето на възможност на младежи до 29-годишна възраст да стажуват при работодатели на длъжности, които съответства на придобитото им висше или средно образование, като по този начин се улеснява прехода на младите web хора от образование към заетост. Младежите, които могат да бъдат наемани, трябва да имат диплома за завършено средно или висше образование. (още…)