Основни елементи на трудовия договор

За да възникне трудово правоотношение е необходимо да е налице определено основание, а именно – трудов договор. Трудовият договор създава насрещни права и задължения както за работника, така и за работодателя.

Съдържанието на трудовия договор може да се раздели най- общо на две части. Те са необходимо и допълнително съдържание. (още…)