Документи, които се предоставят от работодателя при назначаване на трудов договор

При назначаване трудов договор на служител, от работодателя се изисква да осигури редица документи:

1. Разрешение от инспекцията по труда

Изисква се при назначаване по трудов договор на непълнолетни и малолетни лица. Работодателят трябва да подаде молба в областната дирекция “Инспекцията по труда”. Към молбата трябва да приложи: (още…)