Видове трудови договори

Трудовият договор е официалният и основен документ, който определя трудовото правоотношение между работодателя naosquash и работника.  В него се уговарят задълженията и правата на всяка една от страните в това правоотношение. Той  се дели на няколко подвида според различията в основните му клаузи. (още…)