Ъпдейт Анулиране на приходни фактури

Уважаеми клиенти на счетоводна къща Кийган Солюшънс ЕООД,

Желаем да Ви уведомим, че е направен поредния ъпдейт на счетоводна система Acpanel. Ъпдейтът се състой в промяна на начина на анулиране на приходните фактури. В следствие на промяната при натискане на бутон „Невалидна фактура“ на генерирания файл се изписва надписа „Анулирана“ и всички стойности по фактурата се нулират. Фактура може да бъде анулирана единствено преди нейното осчетоводяване от нашите служители.
Ако желаете да анулирате или промените фактура след нейното осчетоводяване, ще Ви помолим да се свържете с нас.
Ако желаете да възстановите анулирана фактура, ще трябва да въведете отново всички данни по нея – контрагент, дата на фактурата, номенклатури и т.н.
Анулираната фактура запазва номера си и следващата издадена фактура от същия фактурен кочан фактура ще бъде със следващ пореден номер.

От екипът на счетоводна къща Кийган Солюшънс ЕООД.