Често задавани въпроси

 • Да, определено. Услугата Интернет счетоводство е ориентирана основно към малки и средни фирми в областта на услугите и търговията. Ние вярваме че използвайки услугата интернет moon счетоводство ще реализирате спестявания от вашата месечна счетоводна такса.
 • За да използвате Интернет Счетоводния Панел трябва да имате:

  • Интернет връзка
  • Интернет браузер Mozilla Firefox 3.6 или по-нова версия
  • Скенер със софтуер за сканиране на документи

 • На е-мейл info@keagansolutions.com можете да заявите безплатна презентация на услугата във вашия офис от наши консултанти.
 • След всяко 10-то число на текущия месец системата Ви изпраща попълнена и проверена ДДС декларация, дневници по ДДС, VIES и Интрастат декларации за предходния месец във вид за разпечатване и в електоронен вид готови за подаване.
 • След всяко 5-то число на текущия месец системата Ви изпраща попълнени и проверени платежни за осигуровки и платежни за заплати за предходния месец във вид за разпечатване или в електоронен вид БИСЕРА 6 за импорт във вашето интернет банкиране.
 • След като са преведени заплати, подавате през Интернет счетоводния панел информация за превода през БАНКА- ПРЕВОД НА ЗАПЛАТИ и системата в рамките на 24 часа Ви изпраща декларации 1 и 6 във вид за разпечатване и в електоронен вид готови за подаване:

  • или с Ваш електронен подпис
  • или с наш електронен подпис
  • или от Вас на място в данъчната Ви служба

 • Когато има назначаване или уволняване на служител системата в рамките на 24 часа Ви изпраща уведомление по чл.62 във вид за разпечатване и в електоронен вид готови за подаване:

  • или с Ваш електронен подпис
  • или с наш електронен подпис
  • или от Вас на място в данъчната Ви служба

 • Когато имате данъчна проверка можете да разпечатате удобно от вашия архив за съответния месец необходимите документи и да ги предадете на проверяващия. Ако има нужда от извлечения от счетоводните регистри, ние можем да Ви ги предоставим във вид за разпечатване.
 • Оригиналните счетоводни документи на фирмата остават при Вас, като ваше задължение е да сканирате всички тези документи така че да има техни копия в интернет като по този начин и ги предавате на Вашето счетоводство. Интернет счетоводния панел сам организира сканираните копия по месеци и те могат да бъдат разпечатани обратно в подреден вид. Все пак трябва да съхранявате оригиналите ако евентуално изрично са поискани от данъчен инспектор при данъчна проверка.
 • В счетоводния панел сами се генерират трудови договори със заповеди и молби за тях. Заповеди и молби за отпуск, болничен , командировъчни, дори приходни и разходни ордери и платежни документи. Услугата е направена да улесни управителя на фирмата и да му спести време и усилия.
 • Пускате запитване за документа, който ви е нужен чрез нашата тикет система и в рамките на 48 часа ще получите файл във вид за разпечатване на искания документ.
 • Получавате готовите годишни отчети и декларации във вид на файл за разпечатване. Ако сте ни упълномощили ние можем да ги подадем с нашия електронен подпис.
 • Можете да използвате допълнителната услуга с наш електронен подпис или можете да разпечатате, подпишете и подпечатите Придружителното писмо, което сме Ви изпратили и да запишете съответните файлове на дискета, диск, USB стик и така да ги предадете в НАП.
 • Да имаме специалисти, които следят промените в законодателството и заедно с нашите програмисти извършват своевременно промените в софтуера.
 • Всички документи на фирмата трябва да са сканирани и качени в Интернет счетоводството до 5-то число на следващият месец, за да може да бъдат изготвени съответните декларации на фирмата за предходния месец в установените законни срокове.
 • Ние осигуряваме за Вас безплатно преместване. Това означава, че:

  • Ние изискваме вместо вас счетоводните документи от предишния Ви счетоводител
  • Ние въвеждаме вместо вас документите в нашата система
  • Оригиналите предаваме на Вас за съхранение

 • Бихме могли да започнем работа с Вас и със задна дата, но за целта трябва да се срещнете и обсъдите с наш консултант. За да си уговорим такава среща, моля изпратете запитване.
 • Можете да прочетете пълното ръководство на потребителя на услугата тук или да пуснете тикет в системата на Интернет счетоводния панел или да се свържете с нашите консултанти на посочените за контакт телефони.