Счетоводни калкулатори

 


Счетоводен Калкулатор „Доход от наем“

С помощта на този счетоводен калкулатор може да се изчисли данъка, който предприятията (самоосигуряващите се лица) следва да удържат при изплащането на доходи на физически лица от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество. Не важи за лица с намалена работоспособност 50 и над 50 на сто.

лв    

Счетоводен Калкулатор „Добавяне на ДДС“

лв    

Счетоводен Калкулатор „Изважадне на ДДС“

лв    

 


Счетоводен Калкулатор „Заплата Бруто -> Нето“

лв    

Счетоводен Калкулатор „Заплата Нето -> Бруто“

лв    

 


Счетоводен Калкулатор „Разходи за работодателя“

Заплата (лв.)
Роден
Стаж години
фонд "ТЗПБ"
Година