Регистрация на фирми в София

Кийган Солюшънс ЕООД

 

 

 • РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМА ЕООД – 190 лв
 • РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМА ООД – 210 лв
 • РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМА ЕТ – 90 лв
 • РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМА ПО ДДС – 200 лв
 • ЗАПАЗВАНЕ ИМЕ НА ФИРМА – 50 лв
 • ВПИСВАНЕ НА ПРОМЯНА НА УПРАВИТЕЛ – 90 лв
 • ВПИСВАНЕ НА ПРОМЕНИ НА СЪДРУЖНИЦИ – 170 лв
 • ВПИСВАНЕ НА ПРОМЯНА НА СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ НА ФИРМА – 80 лв
 • ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ – 170 лв
 • ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО В ДРУЖЕСТВО – 170 лв
 • ВПИСВАНЕ НА ПРОКУРИСТ – 175 лв
 • ВПИСВАНЕ НА ДРУГИ ПРОМЕНИ ВЪВ ФИРМА – 140 лв
 • ЗАКРИВАНЕ НА ФИРМА. ЛИКВИДАЦИЯ – 450 лв
 • РЕГИСТРАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ – 650 лв
 • РЕГИСТРАЦИЯ НА ФОНДАЦИЯ – 650 лв

 

При регистрация на фирма при нас ще получите 3 месеца счетоводно обслужване на преференциални цени в счетоводна къща Кийган Солюшънс ЕООД!

В посочените цени за регистрация на фирми са включени всички такси и комисионни по регистрацията на фирмата.

Ние ще подготвим и подадем всички необходими документи за регистрацията на Вашата фирма. Всичко, което е необходимо да направите Вие е да ни предоставите основните параметри, които са необходими за регистрацията – лични данни, име на фирмата, седалище на фирмата. Имайте предвид, че регистрацията на фирма отнема 10 работни дни. Ние можем да Ви предложим предварителна консултация относно тип фирма, който би била най- подходяща за Вашата дейност.  Също така ще Ви консултираме по основни ТРЗ въпроси, подходящи банки за фирмените Ви сметки и други.

Предлаганата от нас регистрация на фирми отговаря на всички законови изисквания в Република България.

Кийган Солюшънс ЕООД предлага безплатни счетоводни и финансови консултации за стартиращи фирми.

 

Всички посочени цени за регистрации на фирми са в български лева.
Всички посочени цени за регистрации на фирми са без ДДС.