Прекратяване на трудов договор от служител

  1. Прекратяване на трудов договор от служител с предизвестие

Съгласно КТ служителят има право да прекрати трудовия си договор по всяко време, като за целта трябва да отправи предизвестие към работодателя. В предизвестието няма нужда да бъде упоменавана причина за напускане.

Предизвестието за напускане трябва да бъде в писмена форма и да бъде отправено към работодателя. Предизвестия, отправени към преки ръководители, отдел „Човешки ресурси“, главен счетоводител и т.н. не пораждат задължения за работодателя. Предизвестието трябва да изразява недвусмислено и ясно намеренията на служителя. (още…)